Menu
 

…będzie różny w zależności od tego, jakie finansowanie wybierzemy – w przypadku skorzystania z często spotykanych na rynku mechanizmów dotacyjnych, nasza inwestycja może się zwrócić w ciągu 6, a nawet 3 lat. Gdybyśmy jednak chcieli zaciągnąć kredy na zakup instalacji…

 

…się również programy, takie jak np. dofinansowanie do budownictwa energooszczędnego lub pasywnego oferowane do niedawna przez NFOSiGW, gdzie można było uzyskać wsparcie do całości inwestycji ale, po pierwsze, było ono stosunkowo niskie, po drugie, obciążenia biurokratyczne…

 

… WFOŚiGW Charakterystyka: Dofinansowanie w formie dotacji dla zadania wymiany źródła ciepła w oddanym do użytkowania (przed 16.12.2002r.) i ogrzewanym budynku jednorodzinnym. Dotyczy się to źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującym na potrzeby C.O.…

 

…objętych projektem. Przypominamy, iż dofinansowanie będzie można uzyskać na zakup paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewu c.w.u. Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji w ramach projektu to 20 września (rekrutacja potrwa…

 

…Wykorzystania Energii w ramach realizacji projektu „TOPTEN ACT – Enabling consumer action towards top Energy-efficient products, który uzyskał finansowanie z unijnego programu Horizon 2020 na podstawie umowy dotacji nr 649647. Źródło:  pnt.euro-centrum.com.pl FOTO: Alba…